Privacy policy

CheapHardware.nl neemt uw privacy zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om de privacy van haar klanten op haar website te waarborgen.

Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u ervan verzekeren dat persoonlijke informatie die u via deze CheapHardware.nl aan ons toevertrouwd niet wordt verkocht, gedeeld, verhuurd of anders gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring.

Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens als verantwoordelijke aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Gevraagde informatie

Bij het aanmaken van een inlognaam voor de CheapHardware.nl website vragen wij u om informatie, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer en betalingsinformatie. Indien u een bestelling plaatst of een vraag heeft verwerken we ook deze gegevens.

Daarnaast vragen we voor afleveradressen, als deze afwijken van het door u opgegeven factuuradres, om uw bestelling (indien door u gewenst) ook op een ander adres af te kunnen leveren. Ook verwerken wij uw gegevens omtrent uw betaalgedrag.

Verder verwerken we informatie die iedere website standaard en automatisch registreert zoals uw internet IP adres, de pagina’s die u op onze website bezoekt en het tijdstip hiervan alsmede mogelijke informatie met betrekking tot webpagina’s of e-mails die u geraadpleegd heeft om naar onze website te komen.

Gebruik van verkregen gegevens

CheapHardware.nl verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt om u nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

  • het (laten) verwerken van uw bestelling en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening;
  • afhandeling van de door u aangevraagde of van uw verkregen informatie;
  • informatievoorziening over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld via e-mail nieuwsbrieven; en
  • verbetering van onze producten en diensten.

We analyseren tevens geregeld hoe de bezoekers van onze website de website gebruiken. Dit doen we om zo een beter beeld van het algemeen gebruik van de website te krijgen Hierdoor zijn we in staat om de website op de best mogelijke wijze te beheren, verbeteringen aan te brengen en de website te personaliseren. We kunnen hiervoor samenwerken met derden, met wie we alleen de noodzakelijke informatie zullen uitwisselen; in de gegevens, die uitgewisseld wordt, zal geen individuele en persoonlijke informatie te herkennen zijn.

We gebruiken uw informatie van uw eerdere bestellingen verder om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen presenteren, alsmede om deze eerdere bestellingen in een overzicht op de CheapHardware.nl website te tonen.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan met ons gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Kredietcontrole

Bij bestellingen kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor een kredietcontrole. Zonodig wordt dit gedaan middels consultaties bij (handels)informatie-bureau’s, waarmee CheapHardware.nl een (bewerkers)overeenkomst heeft. CheapHardware.nl kan alle informatie met betrekking tot betalingen en uitslagen van kredietcontroles verwerken om deze mee te kunnen nemen bij de beoordeling van een mogelijke volgende bestelling.

Aanbiedingen en e-mail nieuwsbrieven

CheapHardware.nl verstuurt regelmatig e-mail nieuwsbrieven naar haar klanten met speciale aanbiedingen en informatie waarvan we denken dat deze voor onze klanten van belang zijn. Onze website biedt ook de mogelijkheid om uw e-mailadres door te geven voor deze nieuwsbrieven met speciale aanbiedingen indien u nog geen klant van ons bent. In dat geval zullen wij slechts tot verzending van de e-mail nieuwsbrieven overgaan indien u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Mocht u geen interesse (meer) hebben deze e-mail nieuwsbrieven met aanbiedingen te ontvangen, dan kunt u zich daar zelf voor afmelden. Hiervoor dient u gebruik te maken van de afmeldlink die altijd onderaan in onze e-mail nieuwsbrieven staat. Na afmelden garanderen we dat wij geen e-mail nieuwsbrieven meer zullen versturen naar het e-mailadres dat door CheapHardware.nl gebruikt werd voor de e-mail van waaruit u zich afmeldt.

We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Cookies

Cookies worden gebruikt om een unieke identificatie te koppelen aan uw computer, wat gebeurt via een technische voorziening in uw Internetprogramma. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar worden gebruikt om uw voorkeuren te registreren, om informatiesessies op deze website te registreren (zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelwagen), om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren en om uw vroegere activiteiten op de site te registreren (om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden).

Er kunnen ook bestellingen op onze website geplaatst worden indien u op uw PC de werking van cookies heeft uitgeschakeld. In die gevallen kan het echter gebeuren dat enkele functies helaas niet altijd optimaal functioneren.

Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert CheapHardware.nl passende beveiligingsmaatregelen.

Website van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. CheapHardware.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Controle van informatie

Wij bieden geregistreerde bezoekers de mogelijkheid om op de website gegevens, die wij van hen bijhouden in te zien en eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. De meeste kunt u (na inloggen) zelf corrigeren via de klantgegevensfunctie op deze website. Gegevens die u niet zelf kunt wijzigen, kunt u door ons laten veranderen. Stuur ons hiervoor een e-mail via onze contact pagina op deze website. U kunt ook schriftelijk via de klantenservice, tegen vooruitbetaling van de administratieve kosten van EUR 9,50, uw gegevens bij ons opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Bij uw verzoek dient u een kopie van uw paspoort, rijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs bij te sluiten.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacybeleid’, neem dan a.u.b. contact op met ons. Dit doet u het beste door ons een e-mail te sturen via onze klantenservice pagina op deze CheapHardware.nl website.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de CheapHardware.nl website in Nederland. CheapHardware.nl behoudt zich echter het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.